Fiskarsin puuston hoitoon ja vanhojen puiden poistoon liittyen

• Fiskars Oyj:llä on vastuu puuston hoidosta ja turvallisuudesta omistamillamme Fiskarsin Ruukin maa-alueilla. Haluamme suojella vanhaa puustoa niin pitkään, kuin se vaaraa aiheuttamatta on mahdollista.

• Kriittisimmillä alueilla sijaitsevien puiden tilaa arvioimme vuosittain puukohtaisesti

• Puiden terveydentilaa valvoo puistotiimimme lisäksi myös näiden hoitoon erikoistunut erittäin ammattitaitoinen ja Ruukin puuston hyvin tunteva arboristi.

• Tarvittaessa puu kuvataan tomografialaittein. Tällainen (hyvin kallis) ultraäänitutkimus paljastaa kiistattomasti puun kunnon ja auttaa oikean päätöksen tekemisessä.

• Asemakaava-alueellamme tehtäviin puiden (pl. kuolleet puut) poistamisiin haemme tarvittaessa Raaseporin kaupungin ympäristötoimelta maisematyöluvat.

• Vaativimmissa kohteissa arboristi suorittaa puiden poistamiset asianmukaisen kaluston avulla. Työt pyrimme suorittamaan ennen vilkkainta kesäsesonkia.

• Mm. Hotelli Tegelin edustan puiden osalta konsultoimme asiassa myös kaupunginarkkitehtia ennen päätöstä. Yksi puista myös tomografiakuvattiin.

• Poistettavan puun korvaamisesta uuden istutuksella päätetään tapauskohtaisesti huomioiden sijainti, lähistön muut puut ja rakennelmat.

Lue lisää täältä.