Isidorintien varrella suoritettavat toimenpiteet syksyllä 2018

Toimenpiteet

Kartan alueilla 3 ja 4 suoritetaan puunkaatoa viikolla 44-45

 

Tavoitteet

•Yläruukin maiseman avartaminen •Kehityskelpoisille puille annetaan tilaa kasvaa •Varsinkin tien välittömässä läheisyydessä kasvaville puille annetaan tilaa jotta puurivistö säilyy •Tilaa istuttaa uusia jaloja lehtipuita