Tomter i Linjerna/Parkbacken

Förutom av grönskande bostadsområden består detaljplanområdet Fiskars Linjer av åkrar och kuperad skogsterräng. Skogsöar ger liv åt det öppna åkerlandskapet. Området är beläget öster om dalen kring Fiskarsån. I väster gränsar det till Fiskarsån och det öppna landskapsrummet vid Borgbyträsket. Längre söderut gränsar det öppna landskapet vid Borgbyträsket till branta, skogsklädda stränder.

På södra kanten av detaljplanområdet ligger bostadsområdet Etulinja med bebyggelse från 1950- och 1960-talen. Tjänstemannabostäderna i träkonstruktion vid Parkbacken från tidigt 1900-tal är områdets äldsta byggnader.


Hem igen

Föreställ dig att du kunde få det bästa från två världar, stad och landsbygd där kvalitet, trygghet och hållbar utveckling prioriteras. Fiskars Bruk ligger i kuststaden Raseborg, ca 100km väster om Helsingfors. Här har du tillgång till vacker och ren natur, närproducerad mat och dryck, högklassigt kulturutbud och ett flöde av kreativ energi. Kanske du har vuxit upp här och längtar tillbaka? Välkommen, Fiskars är ett hem för alla!