Ett hem i Fiskars

I bruket har man bott sedan hedenhös

Brukets byggnadsbestånd har kommit till under ett tidsspann som sträcker sig över fyra sekler. Merparten av dagens byggnadsbestånd härstammar från 1800-talet och Johan von Julins tid som brukspatron i Fiskars. Tjänstemännen bodde i de gula villorna och arbetarna i de faluröda trähusen. De äldsta av dem ligger längs Åkerraden, som är ett slags fortsättning på bruksgatan.

Det livskraftiga samhället växer och utvecklas. Nybyggen växer upp i jämn takt. Med nya boendeformer eftersträvar man på allt sätt att berika bruksmiljön. Här kommer det att finnas tomter

Berättelser

Mikko Merz

Inredningssnickare, arkitekt studerande

Service

Ett välmående bruk bygger på förtroende, uppskattning för livsmiljön och unikt hantverk. I Fiskars vilar allt detta på brukets långa traditioner – ur traditionerna växer viljan att bygga ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart brukssamhälle.

Kunskaper och färdigheter finns det gott av i bruket och det syns också i den lokala servicen. Bruket har sin egen skola med 60 elever och eget daghem. Fiskars engagerade föreningar och den fina lekparken vid torget ser till att hobbyer finns för både barn och vuxna.

De förstklassiga restaurangerna, brukets egna hantverkareoch traktens närmatsproducenter upprätthåller en utbudsnivå som vanligen går att förverkliga bara i de stora städerna. Här ordnas mångsidiga kultur- och matevenemang och delikatessbutiken, Delitukku i Pojo, erbjuder ekologisk- och närproducerade produkter året om.

Tillvaron i bruket präglas av den egna stilen som ger ett välmående och hållbart bruk.

Dagvård

Fiskars daghem ligger i närheten av lågstadiet och erbjuder dagvård på finska. Kontaktuppgifterna gällande dagvård och familjedagvård hittar du på adressen http://www.raseborg.fi/service/dagvard/dagvardsenheter.

Mera om de privata dagvårdsproducenterna.

Sjukvård

Pojo hälsovårdscentral ligger vid Orkdalsvägen i Skuru cirka 6 km från Fiskars Bruk. I Karis (cirka 10 km) erbjuds också privata hälsovårdstjänster. http://www.raseborg.fi/service/halso-och-sjukvard

Skolor

I Fiskars bruk verkar ett finskspråkigt lågstadium (klasserna1-6), Fiskarin koulu. Det svenska lågstadiet ligger i Pojo centrum medan både svensk- och finskspråkigt högstadium och gymnasium finns i Karis. Närmare uppgifter om skolorna i Raseborg hittar man på webbadressen http://www.raseborg.fi/service/skola-och-utbildning/grundskola

Trafik

Förutom samtliga tåg mellan Helsingfors och Åbo stannar också Y-tågen på järnvägsstationen i Karis www.vr.fi

Tågen till Helsingfors och Åbo avgår vanligen på jämna klockslag. Resan till Helsingfors tar en knapp timme medan den till Åbo tar en dryg timme.

Uppgifter om bussförbindelserna hittar du på Matkahuoltos webbplats. Bussbolaget Ampers tidtabeller hittar du också på adressen www.amper.fi

Dataanslutningar

Karis Telefon erbjuder bland annat tillförlitliga och snabba Fiberhem-anslutningar.

Brukets butiker och tjänster

Uppgifter om restauranger, kaféer och specialbutiker mm. hittar du på Fiskars bruks webbsajt.

Blogit

Lue lisää elämästä Fiskarsilla uudesta Blog -osiosta.

Lue lisää